Начало » Продукти » ОБОРУДВАНЕ » FRIGOMECCANICA » СУШИЛНИ ЗА КОЛБАСИ
СУШИЛНИ ЗА КОЛБАСИ [ обратно ]
ИНСТАЛАЦИИ ЗА ЗРЕЕНЕ НА САЛАМИ ПРЕСТОЯВАНЕ

Инсталацията се състои от:
  • Система за охлаждане с директно подаване на газ;
  • Система за отопление с топла вода от котел или рекуперирана, или с горещ газ (за вентилационните инсталации).

Инсталацията може да бъде изпълнена в няколко варианта: Вентилационна (обикновено през първата фаза в периода преди престоя), турбо, анемостати или с двоен въздушен поток. Статична (обикновено за междинната и крайната фаза).
В това помещение продуктът се „изсушава на студено” при температура на средата варираща между +1˚ и +5˚ С  и  при контролиране на влажността, без да се образуват необратими кори.  

ПРЕСТОЯВАНЕ – СУШИЛНИ С ДВОЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК  
Frigomeccanica изработи и патентова нова система за сушене С ДВОЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК, която оптимизира циркулацията и контрола на въздушните потоци във вътрешността на сглобяемо помещение.

Този резултат стана възможен чрез една специална изработка на елементите от инсталацията и конструкцията. Тези елементи позволяват циркулацията на въздуха с вертикални редуващи се движения от пода към тавана и от тавана към пода; междувременно се дозира, променливо, дебитът на въздуха, с цел да се постигне едно равномерно хоризонтално разпределение.
Инсталацията с двоен въздушен поток се изработва в зависимост от нуждите, в различни варианти.
А) Пример за начало на цикъла с подаване на въздух отдолу и аспирация отгоре, с непрекъснато колебание на въздушния поток.
Б) Пример за начало на цикъла с подаване на въздух отгоре и аспирация отдолу, с непрекъснато колебание на въздушния поток.  

ПРЕСТОЯВАНЕ – СУШИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ С ДВОЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК  
Системата с двоен въздушен поток отговаря на изискванията на новите инсталации за сушене и/или топлинна обработка като:
  • качествени стандарти, постоянни и еднакви, на обработваните продукти дори и при наличие на високо натоварване;
  • намаляване на инвестициите за нови постройки за едно и също количество  производство;
  • оптимизиране на циркулацията на въздуха чрез: канализиране (насочване) на същия до пода и до тавана, непрекъснат  ламинарен поток въздух при подаване и аспирация, високоефективни дефлекторни профили;
  • спазване на санитарно-хигиенните норми, тъй като помещението се състои от оборудвани, вертикални, гладки и миещи се стени.      

ПРЕСТОЯВАНЕ – СУШИЛНИ ТУРБО/АНЕМОСТАТИ  
Инсталацията е подходяща за сушене на продукти при широка гама на температура на средата.
Системата се състои от устройство за обработка на въздуха, което е разделено на:
  • хладилна секция захранвана с директно подаване на газ или с охлаждаща течност;
  • отоплителна секция захранвана с вода от котел, с рекуперирана вода от охладителните вериги или с горещ газ;
  • вентилационна секция осигуряваща високоефективна равномерна вентилация.

Особено внимание е обърнато на създаването на равномерни условия на топлина и влажност на въздуха посредством употребата на ежекторни конуси, дифузори, анемостати и клапан за промяна на въздушния поток; всичко това позволява да се настроят възможно най-добре периодите от време за сушене.
Секцията за обновяване на въздуха може да е снабдена с „обновяване чрез енталпия”, което позволява значителното намаляване на енергийните разходи при наличие на благоприятни топлинно-влажни външни условия.
Процес - контролер, програмируем чрез микропроцесор, управлява различните апаратури от инсталацията по такъв начин, че да изпълни идеални цикли на сушене, като отнеме влагата от вътрешността на продукта за възможно най-малко време.  

ЗРЕЕНЕ
 
Състои се от една хладилна инсталация  и една отоплителна инсталация.
Горепосочените две инсталации могат да бъдат статични или вентилационни.
Хладилната може да бъде с директно подаване на газ или индиректно (глюкозирана вода).
Процесът на зреене се контролира през различните фази от микропроцесорна апаратура, която гарантира протичането на цикли подходящи за характеристиките на продукта.

Бързи връзки

ДОБАВКИ ЗА ФУРАЖИ И ХРАНИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ДОБАВКИ ЗА ХРАНА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ДОБАВКИ ЗА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ
ДОБАВКИ ЗА ХРАНА ЗА РИБИ
ОПАКОВКИ
BPCX AerPack: Бариерни подложки
BPCX AerDry: Абсорбиращи бариерни подложки
BPCX AluTrays: Алуминиеви подложки за печене
BPCX APT: CPET - подложки за печене
BPCX CrystalPack: Прозрачни опаковки
BPPP: Опаковки от РР (полипропилен)
BPCX DOT: Подложки за печене
BPCX DryMax: Абсорбиращи EPS-подложки
BPCX EPS: Стандартни подложки
BPCX IceCream: Опаковки за сладоледени продукти
BPCX MAP-системи за опаковане
BPCX NaturalBox: XPLA - биоразгр. подложки
BPCX Кетъринг продукти
BPCX Опаковки за плодове и зеленчуци
BPCX PVC-Стреч фолио
BPCX Фолио за термоформоване
BPCX Топ-фолио за горно термично затваряне на опаковки
BPCX Абсорбиращи вложки
BP PVC - ПРИНТИРАНО фолио
BP ItaSystem-етикети
BP: Нови предложения
АДИТИВИ за ХВП
Бекон, Шунки и Варено пушени разфасовки
Малотрайни колбаси
Трайно Варено-Пушени Колбаси
Сурово-сушени колбаси
Млени меса
ОБОРУДВАНЕ
FRIGOMECCANICA
VERCOS frigo
DEMO
EMICONREF-ZANOTTI
Булпост-ВЕНДИТА
ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ
КАРТА НА САЙТА
Начало
За нас
Новини
Контакти

Поща


Контакти


Адрес: България - София 1505, Район Оборище, ул. Гълъбец №5, Офис 8

Телефон: +359 (02) 943_ 91 30;   +359 (02) 943_ 91 31;   +359 (02) 943_ 91 32;   +359 (02) 943_ 91 33;      Факс: +359 (02) 943_ 91 34      E-mail: info@bulpro2004.com

БУЛПРО 2004 ООД, Булстат:   BG131194744                БУЛФЕРТ ООД, Булстат:   BG175110091                ИНТЕРПРО ТРЕЙДИНГ EООД, Булстат:   BG201757713


СЪОБЩЕНИЕ
ГРЕШКА! Моля върнете се Назад и попълнете символите от кутийката правилно.
затвори