Начало » Продукти » ОБОРУДВАНЕ » FRIGOMECCANICA » МИКРОПРОЦЕСОРИ
МИКРОПРОЦЕСОРИ [ обратно ]

MCP БАЗОВ

Инструментът е снабден с дигитален дисплей за отчитане на настроените моментни стойности, със сканиране на:

Температура

Влажност на средата

Температура на продукта

Топли и студени флуиди.

Подготвен за свързване с централното устройство (софтуер за наблюдение)

 

Характеристики на микропроцесора MCP БАЗОВ:

4 аналогови входа

1 цифров вход

5 релейни изхода

2 аналогови изхода

ПРОГРАМИ ЗА НАСТРОЙКА:                     ТРИ

ФАЗИ ЗА НАСТРОЙКА:                                  ЧЕТИРИ

Позволява управлението на:

ЗРЕЕНЕ                                                                            ГЛИКОЛ/ФРЕОН

СУШИЛНЯ                                                                      ГЛИКОЛ/ФРЕОН

ЗАЛИ ЗА ОБРАБОТКА                                                 ГЛИКОЛ/ФРЕОН

ПОМЕЩЕНИЯ САМО ЗА СТУДЕНО                  ГЛИКОЛ/ФРЕОН

 

MCP МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН

Инструментът е снабден с екран с течни кристали осветен отзад със светодиод с резолюция 160 х 80 пиксела, чрез който е възможно да се отчетат моментните стойности на температура и влажност на средата,  функционалните параметри на хладилните групи, номерът на програмата и на фазата.

Възможно е да се визуализират и настроят работните точки на програмата за работа:

-         температура и влажност на средата

-         регулиране на топлите и студени флуиди

-         време на работа и покой

-         време на цикъла

-         време за обновяване на въздуха

-         функциониране в часови пояси

-         функция енталпия.

Освен това биват визуализирани общите аларми при функционирането на инсталацията.

Инструментът, чиято употреба е улеснена от структура на настройки с меню, позволява създаването на 9 програми, всяка една от които може да е съставена от 24 фази.  Всяка фаза разполага с 5 работни цикли:

-         охлаждане

-         отопление

-         сушене

-         зреене

-         престой (пауза)

Инструментът е в състояние да отчита изходни сигнали от клетка за товарене (везна), от сонди във вътрешността, от измерватели на pH или на О₂ и е пригоден за междинно свързване с централното устройство (софтуер за наблюдение).

 

Инструментът MCP – мултифункционален позволя управлението на:

1 отделно помещение:

Микропроцесорът управлява едно отделно помещение.

1 помещение с двойни ресурси:

Микропроцесорът управлява помещение с налични две устройства за обработка на въздуха*, два компресора, две батерии и т.н.

2 отделни помещения:

Микропроцесорът управлява две напълно отделни помещения.

2 помещения с един общ  ресурс:

Микропроцесорът управлява две помещения, които имат едно устройство за обработка на въздуха, един компресор или какъвто и да е общ ресурс, който не се използва едновременно.

За помещенията с конфигурация за висока температура са възможни следните инсталационни варианти:

- ЗРЕЕНЕ                           ФРЕОН/ГЛИКОЛ

- СУШИЛНЯ                     ФРЕОН/ГЛИКОЛ

- ОБРАБОТКА                  ФРЕОН/ГЛИКОЛ

За помещенията с конфигурация за ниска температура са възможни следните инсталационни варианти:

-ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ                                   ФРЕОН/ГЛИКОЛ

- РАЗМРАЗЯВАНЕ                                             ФРЕОН/ГЛИКОЛ

- ОХЛАЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ                   ФРЕОН/ГЛИКОЛ

 

 MCP ВИДЕО

Инструментът  е снабден с екран с течни кристали от 9˝, осветен отзад от светодиод с резолюция 640 х 480 пиксела, чрез който е възможно да бъдат отчитани моментните стойности на температура и влажност на средата,  функционалните параметри на хладилните групи, номерът на програмата и на фазата.

Възможно е да се визуализират и настроят работните точки на програмата за работа:

-         температура и влажност на средата

-         регулиране на топлите и студени флуиди

-         време на работа и покой

-         време на цикъла

-         време за обновяване на въздуха

-         функциониране в часови пояси

-         функция енталпия.

Освен това биват визуализирани общите аларми при функционирането на инсталацията.

Инструментът, чиято употреба е улеснена от структура на, позволява създаването на 9 програми, всяка една от които може да е съставена от 24 фази.  Всяка фаза разполага с 5 работни цикли:

-         охлаждане

-         отопление

-         сушене

-         зреене

-         престой (пауза)

Инструментът е в състояние да отчита изходни сигнали от клетка за товарене (везна), от сонди във вътрешността, от измерватели на pH или на О₂ и е пригоден за междинно свързване с централното устройство (софтуер за наблюдение).

Негова специфична характеристика е способността му да визуализира на дисплея графиката на температурата и влажността на средата от последните 24 часа, с показване на настроените работни точки.

 

Инструментът MCP – видео позволява управлението на:

1 отделно помещение:

Микропроцесорът управлява едно отделно помещение.

1 помещение с двойни ресурси:

Микропроцесорът управлява помещение с налични две устройства за обработка на въздуха*, два компресора, две батерии и т.н.

2 отделни помещения:

Микропроцесорът управлява две напълно отделни помещения.

2 помещения с един общ  ресурс:

Микропроцесорът управлява две помещения, които имат едно устройство за обработка на въздуха, един компресор или какъвто и да е общ ресурс, който не се използва едновременно.

За помещенията с конфигурация за висока температура са възможни следните инсталационни варианти:

- ЗРЕЕНЕ                           ФРЕОН/ГЛИКОЛ

- СУШИЛНЯ                     ФРЕОН/ГЛИКОЛ

- ОБРАБОТКА                  ФРЕОН/ГЛИКОЛ

-         ФУРНА

-         ПЕЩ ЗА МОРТАДЕЛИ

За помещенията с конфигурация за ниска температура са възможни следните инсталационни варианти:

- ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ                                                          ФРЕОН/ГЛИКОЛ

- РАЗМРАЗЯВАНЕ                                             ФРЕОН/ГЛИКОЛ

- ОХЛАЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ                   ФРЕОН/ГЛИКОЛ

 

СКАНИРАНЕ НА ДАННИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ

Софтуерната система е интегрирана с микропроцесорите за да контролира всички помещения, да променя параметрите, за печат, проверка, сравнение, запаметяване. Разчита (диагностицира) аларми и лошо функциониране. С възможност за разширяване на паметта.

СКАНИРАНЕ НА ДАННИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЛАТА С МАШИНИТЕ

Софтуерната система интегрирана с микропроцесорите от залата с машините за контрол на веригата за разпространение, на веригата за рекупериране и на компресорите ( аларми, време на функциониране, налягане и температури).

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КОНСУМАЦИЯ

Автоматичен контрол на електрическата енергия и мощност използвана в определен времеви пояс.

Непрекъснато наблюдение на употребата на енергия  за елиминиране/отчитане на загуби.

Анализ и архивиране на частична или цялостна консумация, отдалечени потребители и пробиви.

ДИСТАНЦИОННА ПОМОЩ

Консултация, поддръжка, контрол на производствените цикли и актуализация на програмите за работа чрез дистанционни връзки  ISDN, ADSL и HDSL.

 


Бързи връзки

ДОБАВКИ ЗА ФУРАЖИ И ХРАНИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ДОБАВКИ ЗА ХРАНА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ДОБАВКИ ЗА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ
ДОБАВКИ ЗА ХРАНА ЗА РИБИ
ОПАКОВКИ
BPCX AerPack: Бариерни подложки
BPCX AerDry: Абсорбиращи бариерни подложки
BPCX AluTrays: Алуминиеви подложки за печене
BPCX APT: CPET - подложки за печене
BPCX CrystalPack: Прозрачни опаковки
BPPP: Опаковки от РР (полипропилен)
BPCX DOT: Подложки за печене
BPCX DryMax: Абсорбиращи EPS-подложки
BPCX EPS: Стандартни подложки
BPCX IceCream: Опаковки за сладоледени продукти
BPCX MAP-системи за опаковане
BPCX NaturalBox: XPLA - биоразгр. подложки
BPCX Кетъринг продукти
BPCX Опаковки за плодове и зеленчуци
BPCX PVC-Стреч фолио
BPCX Фолио за термоформоване
BPCX Топ-фолио за горно термично затваряне на опаковки
BPCX Абсорбиращи вложки
BP PVC - ПРИНТИРАНО фолио
BP ItaSystem-етикети
BP: Нови предложения
АДИТИВИ за ХВП
Бекон, Шунки и Варено пушени разфасовки
Малотрайни колбаси
Трайно Варено-Пушени Колбаси
Сурово-сушени колбаси
Млени меса
ОБОРУДВАНЕ
FRIGOMECCANICA
VERCOS frigo
DEMO
EMICONREF-ZANOTTI
Булпост-ВЕНДИТА
ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ
КАРТА НА САЙТА
Начало
За нас
Новини
Контакти

Поща


Контакти


Адрес: България - София 1505, Район Оборище, ул. Гълъбец №5, Офис 8

Телефон: +359 (02) 943_ 91 30;   +359 (02) 943_ 91 31;   +359 (02) 943_ 91 32;   +359 (02) 943_ 91 33;      Факс: +359 (02) 943_ 91 34      E-mail: info@bulpro2004.com

БУЛПРО 2004 ООД, Булстат:   BG131194744                БУЛФЕРТ ООД, Булстат:   BG175110091                ИНТЕРПРО ТРЕЙДИНГ EООД, Булстат:   BG201757713


СЪОБЩЕНИЕ
ГРЕШКА! Моля върнете се Назад и попълнете символите от кутийката правилно.
затвори