Начало » Продукти » ОПАКОВКИ » системи за опаковане: BPCX MAP
системи за опаковане: BPCX MAP

MAP - ситемата: Опаковането в защитна атмосфера е метод, който позволява поддържането в по-дълъг период от време на първоначалните вкусови и консистентни характеристики на пресни продукти. Постигането на по-добра трайност с използването на МАР не предполага използването на каквито и да е химични стабилизатори или консерванти.

 

MAP - ситемата: В основата на тази технология е постигането на оптимално съотношение на кислород, въглероден двуокис и азот в опаковката по отношение на различните видове хранителни продукти. Разбира се, методът предполага употреба на подложки и фолия за затваряне със специфични изисквания.

 

MAP - ситемата: Подложките и филмите, които се използват в рамките на Системата за опаковане в МАР трябва да бъдат с бариерни характеристики, способни да задържат вътре в обема и около опакования продукт впръсканата консистенция газ по време на всяка една фаза от процеса на пакетиране.

 

Важно е да се знае:

-> Удължена трайност: осигурява на компаниите-производители по добър качествен контрол на продукта и значителни удобства при изграждането на логистичната мрежа;

-> Намаляване на брака: Удължената трайност на опакования продукт улеснява управлението на продажбите и доставките до клиента;

-> Значително намаляване на химичните подобрители в консистенцията на продукта; 

 

"БУЛПРО 2004" ООД е в състояние да предложи на своите клиенти цялостно решение по отношение на Системите за опаковане в МАР.

 
Няма продукти

Контакти


Адрес: България - София 1505, Район Оборище, ул. Гълъбец №5, Офис 8

Телефон: +359 (02) 943_ 91 30;   +359 (02) 943_ 91 31;   +359 (02) 943_ 91 32;   +359 (02) 943_ 91 33;   +359 886 098_196   Факс: +359 (02) 943_ 91 34      
E-mail: info@bulpro2004.com

БУЛПРО 2004 ООД, Булстат:   BG131194744                


СЪОБЩЕНИЕ
ГРЕШКА! Моля върнете се Назад и попълнете символите от кутийката правилно.
затвори