КАТАЛОГ


КАТАЛОГ

 

 

 

 

Хранителните продукти се нуждаят от опаковка, която ги предпазва от специфични химични, физически или биологически въздействия и същевременно предоставя необходимата за крайния потребител информация за характеристиките на храната, която е избрал за консумация.   

 

Хранителната опаковка има следните функции:

 

-> Физическа защита: за опакования продукт срещу удар, вибрации, температура и др.;

-> Бариерна защита: срещу влиянието на кислород, конденз, прах и др.; 

-> Общо опаковане за дребни/прахообразни продукти, които типично се опаковат групово, тъй като не могат да бъдат опаковани поотделно;

-> Обмен на информация: Опаковката и етикетът предават информация как се използва опакованият продукт, как да се транспортира, съхранява, рециклира или кога е произведен и какъв срок на годност предполага; в повечето случаи това е задължителна информация, наложена от правителствените органи;

-> Маркетингови цели: опаковката и етикетът често се използват за подтикване на допълнителната аргументация на крайния клиент, защо да закупи предложения продукт; в последните десетилетия дизайнът на опаковката е своеобразен феномен в тази посока;

-> Сигурност: Опаковката играе важна роля при движението на опаковката от точката на производство до крайния потребител; използването на опаковката с тази цел означава че се намалява рискът от брак по време на логистичните процеси;

-> Удобство: Опаковките могат да носят и елемент на удобство в процеса на дистрибуция, обработка, излагане в търговската мрежа, продажбите, отварянето, употребата и вторичната употреба;
 

P O W E R N A T U R E

HEMOZYMСИЛАТА НА ПРИРОДАТА


Хемодериватите (производни на кръвта, бел. прев.) на фирма се произвеждат, в най- съвременни инсталации, прилагайки натрупан производствен опит от няколко десетки години.

Мисията на фирмата е оценяването на всички ценни вещества, които се получават от животинската кръв. Още от древността е била известна голямата активност на органичното вещество и на кръвта по- специално, за стимулирането на развитието на растенията. Едва със съвременните научни изследвания стана възможно обаче да се посочат причините за ефикасността на тези продукти при храненето на растенията. Наскоро проведени изследвания също показаха, че производните на кръвта правят веднага готов и на разположение азота в растенията, включително в условия на ниска температура, като на това могат да завиждат и най- бързите азотни минерални торове.

Линията на хемодеривати се отличава от общо разпространените протеинови хидролизати, които присъстват на пазара, по няколко аспекта:


ВИД НА ПРОДУКТА

Получава се от говеждата кръв, най- благородният източник на протеини, биологично най- разполагаемият, за развитието на микробния живот в почвата, и последващото задействане (активиране ) на процесите на усвояване на азота от корените на растенията.


ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

От различните видове обработване се получават продукти със специфични характеристики и действия, но всеки от тях запазва висока биологична активност, доколкото производствените процеси са спазват строго вида на първоначалния продукт. Ферментации, топлинни обработки, стабилизатори, химични или ензимни хидролизи се извършват по най- деликатния начин, за да не разрешат вътрешните качества на кръвта, които я правят продукт с уникални характеристики.


ОТСЪСТВИЕ НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ

Производните на кръвта са – измежду органичните торове, които се предлагат на пазара, онези, които съдържат най- малкото количество тежки метали, по- специално онези, които са най- опасни за човешкото здраве, като хром, олово и т.н.


ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Използването на хемодериватите подпомага по- голямото опазване на околната среда, доколкото е възможно да се намали значително количеството азот, разпределен в почвата, за да бъдат удовлетворени потребностите на отглежданите растения, поради някои специфичности на тези продукти:


ПО- ГОЛЯМА РЕНТАБИЛНОСТ

Протеините на кръвта в почвата са атакуват от микроорганизмите докато се освободи органичния азот във формата, с която могат да разполагат растенията. С този метаболитен процес, много бърз за тези продукти, се доставя на растението азота, необходим за производството на азотните съединения, необходими за развитието (аминокиселини, протеини), следвайки ритмите на растеж на растенията, обусловен от много фактори (момент на фенологичен цикъл, климатични и почвени условия, и т.н.). Поради тази причина няма загуби на органичен азот поради летливост или праховост (луга), тъй като се използва в момента, в който става готов и наличен.


ОТСЪСТВИЕ НА ЗАМЪРСЯВАЩИ МЕТАЛИ

Използваният основен продукт (говежда кръв) не е претърпял промишлени обработки, които да го поставят в контакт със замърсявани вещества, поради което в хемодериватите не се откриват тежки метали, опасни за човешкото здраве.


ХЛОРОЗА

Хемоглобинът, отделен от кръвта, е богат на органикатно желязо (ХЕМОПОРФИРИН), който – имайки структура подобна на хлорофила, се показва като особено активен при стимулирането на фотосинтезата, подпомагайки разрешаването на хлорозните явления, дължащи се на недостига на желязо.


  С тази иновационна линия от продукти се надява да окаже на земеделските производители и на модерното земеделие действителна помощ за получаването на по- големи количества продукция и с по- добро качество, но преди всичко в синхрон с новите потребности на пазара, който изисква продукции , получени по най- ествествения начин и при опазване на околната среда, в която са отгледани.

Бързи връзки

ДОБАВКИ ЗА ФУРАЖИ И ХРАНИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ДОБАВКИ ЗА ХРАНА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ДОБАВКИ ЗА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ
ДОБАВКИ ЗА ХРАНА ЗА РИБИ
ОПАКОВКИ
BPCX AerPack: Бариерни подложки
BPCX AerDry: Абсорбиращи бариерни подложки
BPCX AluTrays: Алуминиеви подложки за печене
BPCX APT: CPET - подложки за печене
BPCX CrystalPack: Прозрачни опаковки
BPPP: Опаковки от РР (полипропилен)
BPCX DOT: Подложки за печене
BPCX DryMax: Абсорбиращи EPS-подложки
BPCX EPS: Стандартни подложки
BPCX IceCream: Опаковки за сладоледени продукти
BPCX MAP-системи за опаковане
BPCX NaturalBox: XPLA - биоразгр. подложки
BPCX Кетъринг продукти
BPCX Опаковки за плодове и зеленчуци
BPCX PVC-Стреч фолио
BPCX Фолио за термоформоване
BPCX Топ-фолио за горно термично затваряне на опаковки
BPCX Абсорбиращи вложки
BP PVC - ПРИНТИРАНО фолио
BP: Нови предложения
ОБОРУДВАНЕ
FRIGOMECCANICA
VERCOS frigo
DEMO
EMICONREF-ZANOTTI
Булпост-ВЕНДИТА
ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ
КАРТА НА САЙТА
Начало
За нас
Новини
Контакти

Поща


Контакти


Адрес: България - София 1505, Район Оборище, ул. Гълъбец №5, Офис 8

Телефон: +359 (02) 943_ 91 30;   +359 (02) 943_ 91 31;   +359 (02) 943_ 91 32;   +359 (02) 943_ 91 33;      Факс: +359 (02) 943_ 91 34      E-mail: info@bulpro2004.com

БУЛПРО 2004 ООД, Булстат:   BG131194744                


СЪОБЩЕНИЕ
ГРЕШКА! Моля върнете се Назад и попълнете символите от кутийката правилно.
затвори