Хранителните продукти се нуждаят от опаковка, която ги предпазва от специфични химични, физически или биологически въздействия и същевременно предоставя необходимата за крайния потребител информация за характеристиките на храната, която е избрал за консумация.   

 

Хранителната опаковка има следните функции:

 

-> Физическа защита: за опакования продукт срещу удар, вибрации, температура и др.;

-> Бариерна защита: срещу влиянието на кислород, конденз, прах и др.; 

-> Общо опаковане за дребни/прахообразни продукти, които типично се опаковат групово, тъй като не могат да бъдат опаковани поотделно;

-> Обмен на информация: Опаковката и етикетът предават информация как се използва опакованият продукт, как да се транспортира, съхранява, рециклира или кога е произведен и какъв срок на годност предполага; в повечето случаи това е задължителна информация, наложена от правителствените органи;

-> Маркетингови цели: опаковката и етикетът често се използват за подтикване на допълнителната аргументация на крайния клиент, защо да закупи предложения продукт; в последните десетилетия дизайнът на опаковката е своеобразен феномен в тази посока;

-> Сигурност: Опаковката играе важна роля при движението на опаковката от точката на производство до крайния потребител; използването на опаковката с тази цел означава че се намалява рискът от брак по време на логистичните процеси;

-> Удобство: Опаковките могат да носят и елемент на удобство в процеса на дистрибуция, обработка, излагане в търговската мрежа, продажбите, отварянето, употребата и вторичната употреба;

Контакти


Адрес: България - София 1505, Район Оборище, ул. Гълъбец №5, Офис 8

Телефон: +359 (02) 943_ 91 30;   +359 (02) 943_ 91 31;   +359 (02) 943_ 91 32;   +359 (02) 943_ 91 33;   +359 886 098_196   Факс: +359 (02) 943_ 91 34      
E-mail: info@bulpro2004.com

БУЛПРО 2004 ООД, Булстат:   BG131194744                


СЪОБЩЕНИЕ
ГРЕШКА! Моля върнете се Назад и попълнете символите от кутийката правилно.
затвори